Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Loksa
Esmaspäev 26.09
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium kohtub tulevikuga!
NB! Sündmused on mõeldud koolipereleTeadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tuleviku...
NB! Sündmused on mõeldud kooliperele

Teadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tuleviku õpilast(inimest), kujundame ja kirjeldame tuleviku koolikotti, kavandame tuleviku klassiruumi ja koolimaja ning projekteerime tulevikulinna.

26.-28.09.2016 teadusnädala projektide ettevalmistamine individuaalselt ja rühmades

Projektide teemad:
Õpilane 2050 - 1.-2. klass
Koolikott 2050 - 3.-4. klass
Klassiruum 2050 - 5.-6. klass
Koolimaja 2050 - 7.-8. klass
Linn 2050 - 9.-12. klass
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium, Tallinna 47
Teisipäev 27.09
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium kohtub tulevikuga!
NB! Sündmused on mõeldud koolipereleTeadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tulevi...
NB! Sündmused on mõeldud kooliperele

Teadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tuleviku õpilast(inimest), kujundame ja kirjeldame tuleviku koolikotti, kavandame tuleviku klassiruumi ja koolimaja ning projekteerime tulevikulinna.

26.-28.09.2016 teadusnädala projektide ettevalmistamine individuaalselt ja rühmades

Projektide teemad:
Õpilane 2050 - 1.-2. klass
Koolikott 2050 - 3.-4. klass
Klassiruum 2050 - 5.-6. klass
Koolimaja 2050 - 7.-8. klass
Linn 2050 - 9.-12. klass
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium, Tallinna 47
Kolmapäev 28.09
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium kohtub tulevikuga!
NB! Sündmused on mõeldud koolipereleTeadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tulevi...
NB! Sündmused on mõeldud kooliperele

Teadlaste Öö Festivalil kohtub Loksa gümnaasium tulevikuga! Joonistame tuleviku õpilast(inimest), kujundame ja kirjeldame tuleviku koolikotti, kavandame tuleviku klassiruumi ja koolimaja ning projekteerime tulevikulinna.

26.-28.09.2016 teadusnädala projektide ettevalmistamine individuaalselt ja rühmades

Projektide teemad:
Õpilane 2050 - 1.-2. klass
Koolikott 2050 - 3.-4. klass
Klassiruum 2050 - 5.-6. klass
Koolimaja 2050 - 7.-8. klass
Linn 2050 - 9.-12. klass
12.00 - 15.00
Loksa Gümnaasium, Tallinna 47
Reede 30.09
17.00
Loksa Gümnaasium kohtub tulevikuga!
NB! Sündmused on mõeldud koolipereleTeadlaste õhtu 17-19 Õpitoad 1.-12 .klassile 19.20 Teadusnädalat kokkuvõttev ko...
NB! Sündmused on mõeldud kooliperele

Teadlaste õhtu
17-19 Õpitoad 1.-12 .klassile
19.20 Teadusnädalat kokkuvõttev konverents / projektide tutvustamine
17.00
Loksa Gümnaasium, Tallinna 47