Järsi
Esmaspäev 20.09
10.00 - 13.00
Puhas joogivesi on teadus!
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskend...
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Lisaks veealastele teadmistele harjutatakse kaardi järgi orienteerumist, saadakse ülevaade kivimite tekkimisest, analüüsitakse settekivimite kujunemist lubjakivi näitel ning täidetakse õpperajal tähistatud objektide kohta käivaid ülesandeid. Sama programmi koosseisus viime läbi töötoad NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteedi määramist reaalajas sh kodust kaasa võetud joogivees anduritega. Kaasa võid võtta ka oma nutiseadme!

Programmis ja töötubades osalemine on TASUTA!
Vastu võtame ühe klassi alates 5. klassist kuni 12. klassini.
Registreeru: www.okokratt.ee/register
10.00 - 13.00
Puhta vee teemapark, Järsi küla
Teisipäev 21.09
10.00 - 13.00
Puhas joogivesi on teadus!
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keske...
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Lisaks veealastele teadmistele harjutatakse kaardi järgi orienteerumist, saadakse ülevaade kivimite tekkimisest, analüüsitakse settekivimite kujunemist lubjakivi näitel ning täidetakse õpperajal tähistatud objektide kohta käivaid ülesandeid. Sama programmi koosseisus viime läbi töötoad NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteedi määramist reaalajas sh kodust kaasa võetud joogivees anduritega. Kaasa võid võtta ka oma nutiseadme!

Programmis ja töötubades osalemine on TASUTA!
Vastu võtame ühe klassi alates 5. klassist kuni 12. klassini.
Registreeru: www.okokratt.ee/register
10.00 - 13.00
Puhta vee teemapark, Järsi küla
Kolmapäev 22.09
10.00 - 13.00
Puhas joogivesi on teadus!
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keske...
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Lisaks veealastele teadmistele harjutatakse kaardi järgi orienteerumist, saadakse ülevaade kivimite tekkimisest, analüüsitakse settekivimite kujunemist lubjakivi näitel ning täidetakse õpperajal tähistatud objektide kohta käivaid ülesandeid. Sama programmi koosseisus viime läbi töötoad NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteedi määramist reaalajas sh kodust kaasa võetud joogivees anduritega. Kaasa võid võtta ka oma nutiseadme!

Programmis ja töötubades osalemine on TASUTA!
Vastu võtame ühe klassi alates 5. klassist kuni 12. klassini.
Registreeru: www.okokratt.ee/register
10.00 - 13.00
Puhta vee teemapark, Järsi küla
Neljapäev 23.09
10.00 - 13.00
Puhas joogivesi on teadus!
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keske...
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Lisaks veealastele teadmistele harjutatakse kaardi järgi orienteerumist, saadakse ülevaade kivimite tekkimisest, analüüsitakse settekivimite kujunemist lubjakivi näitel ning täidetakse õpperajal tähistatud objektide kohta käivaid ülesandeid. Sama programmi koosseisus viime läbi töötoad NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteedi määramist reaalajas sh kodust kaasa võetud joogivees anduritega. Kaasa võid võtta ka oma nutiseadme!

Programmis ja töötubades osalemine on TASUTA!
Vastu võtame ühe klassi alates 5. klassist kuni 12. klassini.
Registreeru: www.okokratt.ee/register
10.00 - 13.00
Puhta vee teemapark, Järsi küla
Reede 24.09
10.00 - 13.00
Puhas joogivesi on teadus!
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keske...
Puhta vee teemapargis tutvustakse Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Lisaks veealastele teadmistele harjutatakse kaardi järgi orienteerumist, saadakse ülevaade kivimite tekkimisest, analüüsitakse settekivimite kujunemist lubjakivi näitel ning täidetakse õpperajal tähistatud objektide kohta käivaid ülesandeid. Sama programmi koosseisus viime läbi töötoad NutiAkadeemia nuhvlitega veekvaliteedi määramist reaalajas sh kodust kaasa võetud joogivees anduritega. Kaasa võid võtta ka oma nutiseadme!

Programmis ja töötubades osalemine on TASUTA!
Vastu võtame ühe klassi alates 5. klassist kuni 12. klassini.
Registreeru: www.okokratt.ee/register
10.00 - 13.00
Puhta vee teemapark, Järsi küla
Eesti keeles