Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Külastajauuring
Hea Teadlaste Öö Festivalil osaleja!

Meil on väga hea meel, et sa festivali sündmuseid külastasid ning loodame, et sul oli põnev! Selleks, et saaksime järgmisel korral festivali veelgi paremini korraldada, oleks meil hea meel, kui saaksid meile natuke tagasisidet anda. Palun täida ära elektrooniline tagasisideküsitlus (vali kas täiskasvanule või õpilasele suunatud vorm!): 
Suur aitäh!
Teadlaste Öö Festivali korraldusmeeskond