Tulevikutoidu konverents


Miks läheb kolmandik maailma toidust prügisse ja kuidas seda vältida? Kas GMO-d ja taimekaitsevahendid on head või halvad? Ja kas tulevikus oleme me taimetoitlased või kõigesööjad? Ja...mida me siis üldse sööme? Kuula, mõtiskle ja arutle koos asjatundjatega tulevikutoidu ja toidu tuleviku üle.

25. septembril kell 10.30-17.00 ootavad sind AHHAAs paeluvad esinejad ja töötoad. Päeva juhib Sander Loite.

Konverents toimub AHHAA konverentsisaalis Lektoorium ja seminariruumis Apollo.

NB! Kuna kõik AHHAA külastajad peavad kandma kaitsemaski, on maski kandmine kohustuslik ka konverentsil osalejatele. Maskidega varustab osalejaid AHHAA.

KAVA 
 PROGRAMM LEKTOORIUMIS PROGRAMM SEMINARIRUUMIS APOLLO. Pop-in töötoad
10.00Tervituskohv Lektooriumi ees (2. korrusel) 

 
10.30Avakõned Lektooriumis AHHAA juhatuse liige Andres Juur
Päevamoderaator Sander Loite
FOOD2030 töögrupi esindaja Anu Aaspõllu
 
11.30I teemablokk: Miks kaob 1/3 maailma toidust prügisse?
1. Toidu raiskamine kodudes ja kaubanduses. Katrin Bats
 


2. Millest räägib toidumärgistus? Tiiu Rand
12-13.30 Töötuba "Vaakumkamber 


Paneeldiskussioon. Evelin Piirsalu, Tiiu Rand, Ahto Tilk, Anu Aaspõllu, Katrin Bats
 
13.00 Lõunapaus  
13.30II teemablokk: Tulevikutoit - GMOd ja taimekaitsevahendid?1. Taimekasvatus eile, täna ja homme. Margus Ameerikas  
   2. Mahetoidu jätkusuutlikkus. Liina Talgre 
   Paneeldiskussioon. Evelin Loit, Margus Ameerikas, Teele Jairus, Liina Talgre, Eve Veromann 14-15.30 Töötuba "Lämmastikujäätis" 
15.00Kohvipaus Lektooriumi ees (2. korrus)  
15.30III teemablokk: Omnivoorlus vs taimetoitlus1. Kas tulevik on taimetoidu päralt? Annika Lepp 
   2. Omnivoorluse võimalikkusest aastal 2050. Airi Külvet 
   Paneeldiskussioon.  Erlend Sild, Annika Lepp, Airi Külvet, Triin Muiste 16-17.30 Töötuba "Kapsakeemia"
17.00 Lõppsõnad. Päevamoderaator Sander Loite (Lektooriumis)  

ESINEJAD

 • Katrin Bats on viimased kümme aastat Rimis tegutsenud selle nimel, et ettevõte toimetaks vastutustundlikult. Ühelt poolt suunatakse inimesi tervislikumalt toituma, teisalt püütakse liikuda toidukauba mõistlikuma pakendamise ja tarbimise suunas.
 • Tiiu Rand on Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik. Tema tegevusvaldkonda kuulub toidualane teave (toidu märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited) ja sellega seotud nõuded, nõuete tutvustamine neile, kes peavad nõudeid täitma ning neile, kes peavad oskama kontrollida nõuete täitmist.
 • Evelin Piirsalu hakkas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuses toidujäätmete ja toiduraiskamise teemaga teaduslikust küljest tegelema umbes kuus aastat tagasi. Ta on läbi viinud toidujäätmete uuringuid peaaegu kogu Eesti toiduahelas ja tegutsenud koostöös erinevate huvirühmadega mitmetes toiduraiskamise vältimise ja vähendamise projektides.
 • Ahto Tilk on nii endises Põllumajandusministeeriumis kui ka nüüdses Maaeluministeeriumis tegelenud muuhulgas selliste teemadega nagu  põllumajandussaaduste tootmine, toidu tarneahel, riigi toiduvaru ja toiduraiskamise vältimine. Viimast peab ta uueks ja huvitavaks väljakutse nii tööalaselt kui isiklikul tasandil.
 • Anu Aaspõllu töötab Tervise Arengu Instituudis vanemteadurina ja on seotud erinevate toitumisalaste projektidega. Näiteks koordineerib ta äsja alanud Eesti rahvastiku soola tarbimise uuringut. Ligne naatriumitarbimine võib suurendada südame-veresoonkonna ja neeruhaiguste riski, ent me ei tea veel, millised on eestlaste (soola)tarbimisharjumused ja mida nende muutmiseks ette võtta 
 • Margus Ameerikas on taimekasvatusdoktorist hobitalunik ja WPO (maailma künniorganisatsiooni) juhatuse liige. Lisaks on ta 40 aastat mesilasi pidanud ning on alates 1997. aastast Baltic Agro AS arendusdirektor.
 • Liina Talgre on Eesti Maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsent. Alates 2008. aastast uurib ta mahetaimekasvatust, täpsemalt mullaviljakuse parandamist ja umbrohutõrjet maheviljeluses. Ta õpetab mahetaimekasvatust magistriastme tudengitele.
 • Evelin Loit õpetab EMÜ-s toidutootmise esimest etappi ehk taimekasvatust. Selle valdkonna juures paelus teda teema olulisus: põllumehe loodut läheb meil kõigil vaja vähemalt kolm korda päevas. Tema töö eesmärk on õpetada ja inspireerida noori taimi kasvatama, mõeldes seejuures maaelu jätkusuutlikkusele. 
 • Teele Jairus töötab Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonnas geneetiliselt muundatud organismide valdkonnaga. Ta on Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli riiklik kontakt ja osaleb erinevatel rahvusvahelistel GMO-teemalistel aruteludel. Selle valdkonna kõige kuumemad teemad on praegu sünteetiline bioloogia ja uued aretusmeetodid.
 • Eve Veromann on EMÜ põllumajandus- ja keskkonna instituudi taimetervise õppetooli dotsent. Muuhulgas uurib ta jätkusuutlikku põllumajandust, loodushoidlikku taimekaitset, põllumajandusmaastiku elementide roll kahjuritõrje- ja tolmeldamisteenustesse panustamises. Ta on ka Euroopa toiduohutusameti (EFSA) GMO-paneeli ekspert.
 • Annika Lepp on Taimetoidumessi algataja ja kaaskorraldaja. Baltikumi esimene veganmess toimub tänavu juba 10. korda ja on jõudsalt kasvanud. Annika põhiülesanne on juhtida messi turundust ja kommunikatsiooni.  Taimetoidumessi korraldajate eesmärk on populariseerida taimset toitu ja vegan-elustiili
 • Airi Külvet kasvatab lihaveiseid ja juhib mahetalunikke koondavat MTÜ-d Liivimaa Lihaveis. Ta on ka rohumaaveise kvaliteedikava hoidja, mis koondab kõrgema loomade heaolu nõuetele vastavaid farme ja koolitab mahetalunikke, et parandada rohumaade kasutamist, liha kvaliteeti ja loomade heaolu
 • Erlend Sild on missioonitundega ettevõtja, kelle eesmärk on luua uued võimalused jätkusuutlikumate toiduainete tootmiseks, et täita aina suurenevat globaalset nõudlust ja toota toitu väiksema ökoloogilise jalajäljega. Erlendi ettevõte BugBox on loonud tehnoloogia söödavate putukate tööstuslikuks kasvatamiseks. 
 • Triin Muiste usub, et tervislik toitumine peab olema nauditav! Igapäevaselt toimetab ta oma ettevõttes Triinu toidumaailm, viies läbi kokkamiskoolitusi, toitumisalaseid loenguid ja toitumisteraapia-alast nõustamist. Lisaks tegutseb ta Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juhatuses ning on toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni liige.

PARTNERID

Nutikate taimekasvatusseadmete tootja Click & Grow teeb vitamiinirohke toidu kõigile kättesaadavaks. Kohvipausil saad taimeriiuleid ka ise uudistada!


Osalemine tasuta, vajalik on eelregistreerimine. 
NB! Kõik kohad on täis

Konverents toimub projekti FIT4FOOD2030 raames, mis on rahastatud Euroopa Liidu Horisont 2020 teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist, lepingu number 774088
Eesti keeles